Rechtsgebieden

Aansprakelijkheidsrecht
 • Aansprakelijkheid uit overeenkomst
 • Aansprakelijkheid uit de wet
 • Aansprakelijkheid in het verkeer
 • Aansprakelijkheid van werkgevers
 • Aansprakelijkheid voor dieren

Meer informatie

Alimentatie

Alimentatie is het geheel van financiële zorgplicht voor kinderen en ex-partners.

Meer informatie

Arbeidsrecht
 • Ontslag
 • Loonvorderingen
 • Ontbindingen
 • Arbeidsongevallen en -letselschades
 • Contracten
 • Mediation
 • Arbeidsrecht advocaat Amsterdam
 • Advocaat arbeidsrecht
 • Arbeidsrecht Amsterdam
 • Arbeidsconflict
 • Arbeidscontract
 • Arbeidsovereenkomst
 • Ontslagen
 • Op staande voet

Meer informatie

 • Ontslagvergoeding
 • Kantonrechtersformule
 • Ontbindingsvergoeding
 • Franchise
 • Franchiserecht
 • Franchising
 • Ondernemingsrecht
 • Contracten
 • Overeenkomsten
 • Uitzenden
 • Uitzendrecht
 • Uitzend cao
 • CAO
 • Ondernemingsraad
Civiel Procesrecht
 • Kort geding
 • Rechtbank- en hofprocedures
 • Beslag- en executierecht
 • Internationaal privaatrecht

Neem contact op met Bruins advocatenkantoor Amsterdam

Conflicthantering
 • Mediation
 • Conflictcoaching
 • Bindend advies

Meer informatie

Echtscheiding

Bij een mediation zit u samen met een mediator aan tafel om de gevolgen van de echtscheiding te bespreken en samen afspraken te maken. Deze afspraken worden vastgelegd in een convenant. Dit wordt als een gemeenschappelijk verzoek tot ontbinding ingediend bij de rechtbank 

Mocht het niet mogelijk zijn om samen in mediation te gaan, dan kunt u een eenzijdig verzoek indienen. Dan werkt de advocaat voor 1 van de partijen.

Als u kinderen heeft, geldt bij elke vorm van ontbinding dat u een ouderschapsplan moet opstellen. Hierin legt u de afspraken betreffende de kinderen vast.

Meer informatie

Erkenning

Als een kind niet binnen een huwelijk/geregistreerd partnerschap wordt geboren, moet de vader het kind (de ongeboren vrucht) erkennen. Indien de moeder geen toestemming geeft voor erkenning, kan de vader de rechter verzoeken om vervangende toestemming voor erkenning. Hiervoor moet de erkenner aantonen dat hij de verwekker is.

Meer informatie

Gezag

De moeder uit wie het kind is geboren heeft het gezag over het kind. Gezamenlijk gezag is er volgens de wet binnen het huwelijk en geregistreerd partnerschap. In andere situaties kan de moeder toestemming verlenen tot gezamenlijk gezag samen met de vader.

Het gezag blijft na de echtscheiding in stand, tenzij er redenen zijn om eenhoofdig gezag aan te vragen.

Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner, dan moet naast de erkenning ook het gezamenlijk gezag worden geregeld. Dit kan digitaal via www.rechtspraak.nl of door het indienen van een verzoek bij de rechtbank.

Mocht moeder weigeren het gezamenlijk gezag aan te vragen, dan kunnen wij de vader begeleiden bij het indienen van een verzoekschrift voor gezamenlijk gezag bij de rechtbank.

Er ligt een wetsvoorstel om erkenning en gezag aan elkaar te koppelen, maar dat is nu nog niet geregeld.

Meer informatie

Handelsrecht
 • Kooprecht
 • Consumentenrecht
 • Incasso’s
 • Overeenkomsten- en verbintenissenrecht
 • Internationaal privaatrecht

Meer informatie

Huurrecht
 • Woonruimte
 • Bedrijfsruimte
 • Ontruimingen
 • Ontbindingen
 • Onderhuur
 •  Huur
 •  Huurder
 •  Huurovereenkomst
 •  Huurcontract
 • Huurprijs
 • Huurverhoging
 • Huurconflict
 • Huurzaken
 • Huurzaak
 • Ontruiming
 • Ontbinding
 • Opzegging
 • Verhuur
 • Verhuurder
 • Gebrek
 • Gebreken
 • Woning

Meer informatie

 • Huurwoning
 • Woonruimte
 • Bedrijfsruimte
 • Ontruimingen
 • Ontbindingen
 • Onderhuur
 • Huur
 • Huurder
 • Huurovereenkomst
 • Huurcontract
 • Huurprijs
 • Huurverhoging
 • Huurconflict
 • Huurzaken
 • Huurzaak
 • Ontruiming
 • Ontbinding
 • Opzegging
 • Verhuur
 • Verhuurder
 • Gebrek
 • Gebreken
 • Woning
Intellectuele eigendom
 • Auteursrecht
 • Merkenrecht
 • Handelsnaamrecht
 • Portretrecht
 • Modellenrecht

Meer informatie

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie dient te worden betaald tot het 21e levensjaar van het kind.

Indien het niet lukt om deze hoogte vast te stellen, kunnen jongmeerderjarigen (tussen de 18 en 21 jaar) na hun 18e levensjaar zelf een bijdrageverzoek bij de rechtbank indienen.

Bij het berekenen van de hoogte van de te betalen alimentatie wordt gekeken naar de behoefte van het kind en de draagkracht van de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde. In dergelijke berekeningen wordt rekening gehouden met een zogenaamde zorgkorting op basis van de afgesproken omgangsregeling.

Bij een wijziging van omstandigheden, bijvoorbeeld als de inkomsten in grote mate toenemen, kan de alimentatie gewijzigd worden. U kunt het in onderling overleg afspreken, maar mocht dit niet mogelijk zijn dan kunnen wij u begeleiden bij het indienen van een verzoekschrift.

Meer informatie

Letselschade
 • Verkeersongevallen
 • Arbeidsongevallen
 • Medische fouten
 • Ongevallen met dieren

Neem contact op met Bruins advocatenkantoor Amsterdam

Onroerend goed
 • Erfafscheidingen
 • Burenrecht
 • Erfdienstbaarheden
 • Bouwconstructies
 • Verenigingen van Eigenaren
 • Nakoming koopovereenkomsten

Meer informatie

Ondernemingsrecht
 • Geschillen rondom de onderneming
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid van aandeelhouders
 • Aansprakelijkheid van commissarissen
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Contracten
 • Algemene voorwaarden
 • Advisering midden- en klein bedrijf
 • Incasso’s

Meer informatie

Partneralimentatie

Na een echtscheiding bent u volgens de wet voor de duur van 12 jaar partneralimentatie aan elkaar verschuldigd. Tenzij de verbintenis korter heeft geduurd dan 5 jaren en er geen kinderen zijn geboren, dan is de duur gelijk aan de duur van de verbintenis.

Ook bij het berekenen van partneralimentatie wordt gekeken naar de behoefte van degene die alimentatie wenst te ontvangen en naar de draagkracht van degene die moet betalen.

Meer informatie

Personen -en familierecht
 • Echtscheiding
 • Beëindiging samenleving
 • Alimentatie
 • Omgangsregeling
 • Adoptie
 • Gezag
 • Naamswijziging

Meer informatie

Verzekeringsrecht
 • Brandschade
 • Ongevallen en letselschades
 • Polisgeschillen

Meer informatie

Zorg-/Omgangsregeling

Afspraken over de zorg-/omgangsregeling kunt u vastleggen in een ouderschapsplan. Als u uit elkaar gaat is het zelfs wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Tenzij u niet het gezamenlijk gezag heeft.

Mocht het u niet lukken om in overleg afspraken te maken, dan kunt u het met uw advocaat voorleggen aan de rechtbank.

Meer informatie

Wilt u een afspraak maken Advocatenkantoor Amsterdam?

Vul dan ons formulier in.

Stel uw vraag

Afspraak maken met Bruins Advocatenkantoor Amsterdam

Mocht u een afspraak willen met Bruins & Van Hoeve advocatenkantoor Amsterdam kunt u bellen met 020-4287306. Bruins advocaten maken graag een vrijblijvende afspraak om uw recht goed door te nemen. Bij Bruins & partners advocaten vindt u de geschikte advocaat.

Klik hier voor meer informatie