Privacyverklaring

Bruins Van Hoeve Advocaten

Dit is de privacyverklaring van Bruins Van Hoeve Advocaten, gevestigd aan de Weteringschans 130 te Amsterdam en aan de Grote Kerkstraat 15 te Sneek en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34341480. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact hebben met ons kantoor.
In deze privacyverklaring vindt u informatie over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft of als u gebruik wenst te maken van de rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens) of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons kantoor via ons telefoonnummer 020-4287306 of via ons e-mailadres kantoor@bruinsadvocaten.nl. Bruins Van Hoeve Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Bovendien zal zij de regels naleven die voortvloeien uit de AVG.

Persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Dit zijn de persoonsgegevens wanneer u een opdracht geeft aan een advocaat van ons kantoor, in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Bovendien gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor uw dossier. Het kan dus ook gaan over gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens. Ook worden uw gegevens verwerkt die nodig zijn voor het versturen van facturen en het verwerken van betalingen voor de diensten van Bruins Van Hoeve Advocaten. Het gaat dan om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Bewaartermijn

Bruins Van Hoeve Advocaten bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor bovengenoemde doeleinden of zo lang als nodig om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Beveiliging

Bruins Van Hoeve Advocaten heeft in de verwerkingsovereenkomst met derde partijen technische en organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Derden

Bruins Van Hoeve Advocaten deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden. Daarnaast houdt Bruins Van Hoeve Advocaten zich aan de door de NOVA gestelde regels.

Aanpassen privacyverklaring

Bruins Van Hoeve Advocaten behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. De huidige privacyverklaring is voor het laats bijgewerkt op 11 november 2020.