Huurrecht

Het huurrecht is niet alleen complex maar ook aan veranderingen onderhevig. Zowel als het gaat om verhuur van woningen als om verhuur van bedrijven/kantoren. Voortdurend verandert het recht. Als huurder of als verhuurder krijgt u hiermee te maken. Het is daarom van belang dat u zich laat bijstaan door een specialist huurrecht. Mr Bruins is al meer dan 20 jaar specialist in het huurrecht en treedt zowel voor huurders als voor verhuurders op.

Woonruimte

Bij verhuur van woonruimte zijn veel voorkomende juridische geschillen: beeindiging van een huurovereenkomst wegens huurachterstand; wegens onderhuur; wegens Air B&B; wegens overlast; wegens een hennepplantage in het gehuurde.

Bruins & Van Hoeve advocaten

Maar ook komt het vaak voor dat de verhuurder beeindiging van de huurovereenkomst wenst omdat de verhuurder de woning dringend voor eigen gebruik nodig heeft. Ook bij dringende renovatie van de woning kan de verhuurder de wens hebben om de huurovereenkomst te beeindigen teneinde de renovatie te kunnen realiseren. De wet biedt in zulke gevallen mogelijkheden om tot een beeidiging van de huurovereenkomst te komen. Wij kunnen u hier in bijstaan en in adviseren.

Ook zijn er bij verhuur van woonruimte geschillen over gebreken aan het gehuurde. Wie is daarvoor verantwoordelijk? De huurder of de verhuurder? Wat als de verhuurder nalatig is met het herstel van de gebreken? Ook dan is het raadzaam om u te laten bijstaan door een specialist in het huurrecht.

Bij vrije sector woningen bestaat de mogelijkheid om gedurende de huurovereenkomst de huurprijs aan te passen aan de ontwikkeling van de markt (huurprijsaanpassing).

Mr Bruins is binnen Bruins & Van Hoeve gespecialiseerd in bovenstaande juridische aspecten en kan u bekwaam bijstaan. Neem gerust contact met hem op.

Bedrijfsruimte/kantoorruimte

Bij de verhuur van bedrijfsruimte/kantoorruimte zijn veel voorkomende juridische geschillen: de verhuurder weigert in te stemmen met een indeplaatsstelling. De wet biedt de huurder van bedrijfsruimte/kantoorruimte de mogelijkheid om een ander voor hem als huurder in de plaats te stellen.

Bruins & Van Hoeve advocaten

Hierdoor kan een huurder onder de verplichtingen van de huurovereenkomst uit komen ondanks dat er geen rechtsgeldige opzegmogelijkheden voor de huurder zijn, bijvoorbeeld omdat de duur van de huurovereenkomst niet is afgelopen. Indien een verhuurder de indeplaatstelling weigert kan de huurder toestemming vragen aan de kantonrechter om een ander voor hem in de plaats te stellen.

Maar ook illegale onderhuur, achterstallig onderhoud, renovaties zijn geschillen die vaak voorkomen.

Mr Bruins is binnen Bruins & Van Hoeve gespecialiseerd in bovenstaande juridische aspecten en staat u graag bij. Neem gerust contact met hem op.

Neem contact op

Wilt u een afspraak maken?

Vul dan ons formulier in.

Stel uw vraag