Familierecht

Alimentatie

Alimentatie is het geheel van financiële zorgplicht voor kinderen en ex-partners

Bruins & Van Hoeve advocaten

Conflicthantering

– Mediation
– Conflictcoaching
– Bindend advies

Bruins & Van Hoeve advocaten

Echtscheiding

Bij een mediation zit u samen met een mediator aan tafel om de gevolgen van de echtscheiding te bespreken en samen afspraken te maken. Deze afspraken worden vastgelegd in een convenant. Dit wordt als een gemeenschappelijk verzoek tot ontbinding ingediend bij de rechtbank

Bruins & Van Hoeve advocaten

Mocht het niet mogelijk zijn om samen in mediation te gaan, dan kunt u een eenzijdig verzoek indienen. Dan werkt de advocaat voor 1 van de partijen.

Als u kinderen heeft, geldt bij elke vorm van ontbinding dat u een ouderschapsplan moet opstellen. Hierin legt u de afspraken betreffende de kinderen vast.

Erkenning

Als een kind niet binnen een huwelijk/geregistreerd partnerschap wordt geboren, moet de vader het kind (de ongeboren vrucht) erkennen.

Bruins & Van Hoeve advocaten

Indien de moeder geen toestemming geeft voor erkenning, kan de vader de rechter verzoeken om vervangende toestemming voor erkenning.

Hiervoor moet de erkenner aantonen dat hij de verwekker is.

Gezag

De moeder uit wie het kind is geboren heeft het gezag over het kind. Gezamenlijk gezag is er volgens de wet binnen het huwelijk en geregistreerd partnerschap. In andere situaties kan de moeder toestemming verlenen tot gezamenlijk gezag samen met de vader.

Bruins & Van Hoeve advocaten

Het gezag blijft na de echtscheiding in stand, tenzij er redenen zijn om eenhoofdig gezag aan te vragen.

Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner, dan moet naast de erkenning ook het gezamenlijk gezag worden geregeld. Dit kan digitaal via www.rechtspraak.nl of door het indienen van een verzoek bij de rechtbank.

Mocht moeder weigeren het gezamenlijk gezag aan te vragen, dan kunnen wij de vader begeleiden bij het indienen van een verzoekschrift voor gezamenlijk gezag bij de rechtbank.

Er ligt een wetsvoorstel om erkenning en gezag aan elkaar te koppelen, maar dat is nu nog niet geregeld.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie dient te worden betaald tot het 21e levensjaar van het kind.

Bruins & Van Hoeve advocaten

Indien het niet lukt om deze hoogte vast te stellen, kunnen jongmeerderjarigen (tussen de 18 en 21 jaar) na hun 18e levensjaar zelf een bijdrageverzoek bij de rechtbank indienen.

Bij het berekenen van de hoogte van de te betalen alimentatie wordt gekeken naar de behoefte van het kind en de draagkracht van de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde. In dergelijke berekeningen wordt rekening gehouden met een zogenaamde zorgkorting op basis van de afgesproken omgangsregeling.

Bij een wijziging van omstandigheden, bijvoorbeeld als de inkomsten in grote mate toenemen, kan de alimentatie gewijzigd worden. U kunt het in onderling overleg afspreken, maar mocht dit niet mogelijk zijn dan kunnen wij u begeleiden bij het indienen van een verzoekschrift.

Partneralimentatie

Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe regels voor de duur van de partneralimentatie. Deze is teruggebracht van maximaal 12 jaren naar 5 jaren.
Uiteraard zijn er ook een aantal uitzonderingen op de nieuwe regel:

Na een huwelijk van minder dan 15 jaren, dan geldt de helft van de duur van het huwelijk tot maximaal 5 jaren. Maar tenminste tot het jongste kind 12 jaren oud is.

Na een huwelijk van minimaal 15 jaren, waarbij de alimentatiegerechtigde jonger dan 50 jaar is, geldt de helft van de duur van het huwelijk tot maximaal 5 jaren. Maar tenminste tot het jongste kind 12 jaren oud is.

Na een huwelijk van minimaal 15 jaren, waarbij de alimentatiegerechtigde voor 1 januari 1970 is geboren, heeft deze recht op maximaal 10 jaren partneralimentatie.

Na een huwelijk van minimaal 15 jaren, waarbij de alimentatiegerechtigde op de datum van indiening van het echtscheidingsverzoek maximaal 10 jaren verwijderd is van de AOW-leeftijd, heeft hij of zij recht op partneralimentatie maximaal tot het bereiken van de AOW-leeftijd.

Bruins & Van Hoeve advocaten

Let op: de verlenging geldt alleen voor de uit dit huwelijk geboren kinderen. Daar vallen ook de kinderen van partijen gezamenlijk onder die voor het huwelijk zijn geboren.
In zeer schrijnende gevallen kan de duur worden verlengd. Het verzoek daartoe dient te worden ingediend voordat 3 maanden sinds de beëindiging zijn verstreken.

Personen -en familierecht

Bruins & Van Hoeve advocaten

– Echtscheiding
– Beëindiging samenleving
– Alimentatie
– Omgangsregeling
– Adoptie
– Gezag
– Naamswijziging

Zorg-/Omgangsregeling

Afspraken over de zorg-/omgangsregeling kunt u vastleggen in een ouderschapsplan.

Bruins & Van Hoeve advocaten

Als u uit elkaar gaat is het zelfs wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Tenzij u niet het gezamenlijk gezag heeft.

Mocht het u niet lukken om in overleg afspraken te maken, dan kunt u het met uw familierecht advocaat voorleggen aan de rechtbank

Wie is vFAS advocaat?

Wat doet de vFAS advocaat?

Wilt u een afspraak maken met een Familierecht Advocaat?

Vul dan ons formulier in.

Stel uw vraag