Mr Jan-Willem Bruins

huurrecht vastgoedrecht advocaat Amsterdam

Mr Jan-Willem Bruins, mede-oprichter van Bruins & Van Hoeve advocaten, is een veelbewogen advocaat met meer dan 20 jaar ervaring in het huurrecht, vastgoedrecht, en in het ondernemingsrecht voor het klein- en middenbedrijf.

Huurrecht

In huurzaken treedt hij op voor zowel huurders als verhuurders, waardoor hij de verschillende rechtsposities, die huurders en verhuurders in het huurrecht innemen, kent.

Vastgoedrecht

In onroerend goedzaken houdt mr Bruins, huurrecht vastgoedrecht advocaat Amsterdam, zich bezig met kwesties terzake aannemingswerk (zowel voor particulieren als voor (onder)aannemers); verplichtingen voortvloeiende uit de koopovereenkomst van een onroerend zaak; kwesties terzake erfdienstbaarheden (bijv. recht van overp ad), geschillen met de VvE en geschillen namens de VvE, geschillen met de gemeente (Airbnb, B & B) en het burenrecht.

Ondernemingsrecht

Mr Bruins staat ook ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf bij in juridische kwesties. Hij treedt voor hen op als vaste (huis)advocaat en doet alle voorkomende juridische geschillen en adviezen waarmee de ondernemer geconfronteerd wordt.

Wilt u contact met Mr Bruins? Mail dan op bruins@bruinsadvocaten.nl