Huurrecht advocaat Amsterdam

 

Bruins & partners advocaten richt zich op het huurrecht. Bruins advocaat te Amsterdam behandelt onder andere zaken met betrekking op woonruimtes, bedrijfsruimtes, renovaties, reparaties en gebreken. Voor hulp belt u Bruins & partners huurrecht advocaat te Amsterdam.

Wilt u een afspraak maken?

Vul dan ons formulier in.

Stel uw vraag

Mr. Bruins houdt zich bezig met kwesties terzake pachtovereenkomsten (zowel voor huurders als verhuurders). Mr Bruins treedt voor hen op als huurrecht advocaat en doet alle voorkomende juridische geschillen en adviezen waarmee de huurder of verhuurder geconfronteerd wordt. 

Onder huurrecht valt onder andere overdracht, verplichtingen ontlopen, ontruiming, overlast, prijs huur, huurbescherming, het beëindigen van het huurcontract en onderhoud.
Al deze geschillen en procedures kunnen behandeld worden door Bruins & partners. Bruins advocaat te Amsterdam helpt zowel ondernemingen als particulieren.

Mocht u een afspraak willen met de huurrecht advocaat Amsterdam kunt u bellen met 020-4287306. Bruins advocaten maken graag een vrijblijvende afspraak om uw huurrecht door te nemen. Mr Bruins staat tot uw beschikking. Bij Bruins vindt u de geschikte huurrecht advocaat te amsterdam.

Klik hier voor meer informatie over Bruins

Waarvoor kunt u onze huurrecht advocaat inschakelen?

U kunt bijvoorbeeld met onze huurrecht advocaat contact opnemen voor:

  • het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten en algemene huurvoorwaarden;
  • het adviseren over het aangaan en beëindigen van huurovereenkomsten. Wat kan wel en wat kan niet op basis van de wet?;
  • het voeren van een procedure tot beëindiging van de huur en het ontruimen van het pand;
  • het voeren van een procedure tot verlenging van de ontruimingsbescherming (kantoorruimte);
  • het adviseren en procederen bij geschillen over wanbetaling, onderhoudskwesties en gebreken, oplevering van het pand, overlast, servicekosten;
  • het adviseren in het geval dat de huurder/verhuurder failliet gaat;
  • het adviseren en procederen in geval van huurprijswijzigingsgeschillen en indeplaatsstellingsverzoeken;
  • renovatie/sloop/nieuwbouw;
  • tijdelijke verhuur (sloopwoningen, Leegstandswet et cetera).

Mr J.W.C. Bruins, medeoprichter van Bruins & partners advocaten, is zeer ervaren als huurrecht advocaat te Amsterdam en in het ondernemingsrecht voor het klein- en middenbedrijf. 

Neem contact op