Zoek:
Mr. Bruins

Mr J.W.C. Bruins - huurrecht advocaat Amsterdam

Mr J.W.C. Bruins, medeoprichter van Bruins & partners advocaten, is een veelbewogen advocaat met een ruime ervaring in het huurrecht, onroerend goed, en in het ondernemingsrecht voor het klein- en middenbedrijf.

In huurzaken treedt hij op voor zowel huurders als verhuurders, waardoor hij de verschillende rechtsposities, die huurders en verhuurders in het huurrecht innemen, kent.

In onroerend goedzaken houdt mr Bruins, huurrecht advocaat Amsterdam, zich bezig met kwesties terzake aannemingswerken (zowel voor particulieren als voor (onder)aannemers); verplichtingen voortvloeiende uit de koopovereenkomst van een onroerend zaak; kwesties terzake erfdienstbaarheden (bijv. recht van overpad) en burenrecht.

Mr J.W.C. Bruins huurrecht advocaat Amsterdam /span

Mr Bruins staat ook ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf bij in juridische kwesties. Hij treedt voor hen op als vaste (huis)advocaat en doet alle voorkomende juridische geschillen en adviezen waarmee de ondernemer geconfronteerd wordt.

Wilt u contact met Mr Bruins? Mail dan op bruins@bruinsadvocaten.nl